Power Rangers Time Force

Serial Drużyna wyrusza w nową kampanię przeciwko złu w roku 3000, kiedy to córka skazanego kryminalisty Ransika uwalnia go z więzienia.