My Country: The New Age

Serial U kresu królestwa Goryeo po jednej stronie stali liderzy dążący do wejścia w nową erę, a po drugiej zwyczajni ludzie, którzy ryzykowali wszystko.