Zobacz zwiastun

A.D. Kingdom and Empire

Serial Po ukrzyżowaniu Chrystusa apostołowie zobowiązują się głosić jego ewangelię, ryzykując przy tym własnym życiem.