Retribution

Film Nieuczciwy bankier płaci wysoką cenę za swoje uczynki, gdy pewien przestępca bierze go jako zakładnika w jego własnym samochodzie.