Botoks

Film Cztery rozgoryczone pracownice służby zdrowia łączą siły, aby poprawić swoją sytuację w medycznych realiach, które niepokojąco przypominają świat mafii.